• Sản phẩm được gắn thẻ “Step by step”

Step by step

  • 240.000VND 210.000VND
    #More_Step_by_Step_listening ?? More step by step listening là giáo trình hỗ trợ kĩ năng nghe lồng ghép thêm kỹ năng nói ba cấp độ ??? Level 1: cho lớp 6,7 Level 2: cho lớp 8 Level 3 :cho lớp 9 ?✍️✍️ Nội dung sách gần gũi phù hợp với học sinh, gần gũi bài trên sách bộ giáo dục ? ? Itools đã tích hợp sẵn âm thanh,đáp án, transcript giúp giáo viên dạy chuyên nghiệp hơn, học sinh có thể tự học thêm ở nhà ??? Trọn bộ gồm: file itool, file sách,file key,file nghe file dictation ?? https://sachtienganh.com.vn ? ? Mua 2 bộ bất kì của Shop trên website được miễn phí giao hàng toàn quốc.
0819232328
0819232328